360° Kampüs Turu

DEK'i Ziyaret Edin

DEK Deneyimi

Dokuz Eylül Koleji öğrencilerine kendilerini var edebilecekleri pozitif bir gelişim ortamı sağlar.

Yüksek akademik başarı beklentisi yanında, takım ruhunu destekleyen, empati ve saygı çerçevesi içinde yetişen gençlerin, yaşadığı topluma yararlı, akılcı ve vicdanı hür bireyler olarak hayata atılmalarını hedefler.

Bu hedefle okul yaşamında yaratıcılığın, sanat ve çevre bilincinin yüksek olduğu, öğrencilerin hayat becerilerini aktif olarak geliştiği bir atmosfer tasarlar.

DEK’ten haber almak İstiyorum!Ticari Elektronik İleti İznini ve Aydınlatma Metnini okudum ve izin veriyorum.