• Anasayfa
  • -
  • Ek Programlar, Etkinlikler, Projeler
Ek Programlar, Etkinlikler, Projeler

Beyaz Bayrak

Eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha yüksek düzeye çıkartılması amacıyla Sağlık Bakanlığı ve MEB’in birlikte imzaladıkları “Beyaz Bayrak İşbirliği” protokolü kapsamında, okulumuz "Beyaz Bayrak’’ almaya hak kazanmıştır.

 

Çocuklar için Felsefe (P4C)

Ülkemizde sınırlı sayıda okulda yer alan “Çocuklar için Felsefe” programı, alanında uzman öğretmenlerle öğrencilerimize temel yaşam becerileri kazandırmayı hedefler. Anaokulu ve ilkokul kademesinde uyguladığımız bu program doğrultusunda amacımız:

 

- Ana dilini etkin kullanan,
- Eleştirel ve yaratıcı düşünen,
- Neden - sonuç ilişkisi kuran,
- Akıl yürütme, düşünme ve kendini ifade etme becerileri gelişmiş,
- Yargılamadan sorgulayan ve sağlıklı iletişim kuran,
- Özgüven sahibi ve iş birliğine yatkın,
- Evrensel etik değerleri içselleştiren,
- Toplumsal farkındalığı gelişmiş ve hoşgörülü bireyler yetiştirmektir.


YDOY

“Yaratıcı Düşünme, Okuma ve Yazma Programı” ile her sınıf düzeyi için belirlenmiş olan proje kitapları aracılığıyla disiplinlerarası çalışmalar yürüterek öğrencilerin hayal gücünü ve analitik düşünme kabiliyetini geliştirip bu becerileri yaşamlarının her alanında kullanabilecek düzeye getirmeyi hedefleriz.

 

Tasarım Atölyesi

STEM+A (Science - Fen, Technology - Teknoloji, Engineering - Mühendislik, Mathematics - Matematik + Art - Sanat) birbirleriyle yakından ilişkili olan pek çok disiplinin eşzamanlı işlenmesinin öğrencilerde yarattığı beceri gelişime dikkat çeken bir disiplindir. Anaokulu ve ilkokul seviyesindeki tasarım atölyesi dersleri ile öğrencilerin STEM+A alanında özgün ürünler çıkarabilmeleri için uygun öğrenme ortamları oluşturulur. Eşzamanlı düşünme becerilerini geliştiren öğrencilerimiz haftalık, aylık ve dönemlik projelerle istedikleri her alanda tasarım çalışmaları yapabilme fırsatını yakalar.

 

eTwinning

eTwinning, Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğu ile iletişim kurmak, işbirliği yaparak projeler geliştirmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullarda çalışan personellere (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler vb.) yönelik bir platform sunmaktadır.

Dokuz Eylül Kolejinde bu kapsamda eTwinning projeleri İngilizce ve Fransızca bölümleri tarafından yürütülmektedir.

 

Merak Duvarı: “Öğrenme Merakla Başlar!”

Eğitim - öğretim faaliyetleri sırasında öğrencilerde merak duygusunun gelişmesine, öğrenme arzusunun artmasına ve merak edilen öge ile öğrenciler arasında duygusal bir bağ kurulup bilinçli bir bilgi arayışına dönüşmesine olanak sağlar. Anaokulu ve ilkokuldaki “Merak Duvarı” derslerimiz ile öğrencilerin doğuştan gelen merak duyguları tetiklenerek zeka gelişimleri desteklenir. Öğrenciler merak ettikleri konular ile ilgili ders tasarımları kurgular ve öğretmenlerimiz bu alanda öğrencilerimize yalnızca rehberlik ederler.

 

DEK Kariyer Günleri

Her yıl düzenlediğimiz 'Kariyer Günleri' etkinliğiyle öğrencilerimizin yaşamlarını şekillendirecek olan mesleklerini en doğru şekilde belirleyebilmeleri için onlara rehberlik ediyoruz.

Öğrencilerimizin güçlü özelliklerini keşfederek yeteneklerinden en yüksek seviyede yararlanabilecekleri alanlarda kendilerini yetiştirmelerini hedefliyoruz. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası pek çok üniversite ile iş birliği içinde çalışarak öğrencilerimizi alanlarının uzmanlarıyla buluşturuyor ve doğru tercih yapmalarını sağlıyoruz.

 

DEK Kampüsten Kampüse Programı

Ülkemizde bulunan seçkin üniversitelerle iş birliği yapılarak her yıl organize edilen ‘DEK Kampüsten Kampüse Programı’ öğrencilerimizin kariyer planlarına rehberlik etmek amacıyla düzenlenir. Katılım sağlayan üniversiteler düzenledikleri atölyeler ve seminerlerle kendilerini ve bölümlerini tanıtır; öğrencilerimize hedeflerini belirlemede yardımcı olurlar. Bu bağlamda üniversite turları düzenlenir; öğrencilerimizin üniversite derslerine katılımları, öğretim üyeleri ve üniversite öğrencileri ile tanışmaları sağlanır.


Toplum Hizmetleri

Toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve farkındalık gibi insani değerleri temel yaşam becerileri kapsamında ele almayı ilke edinen Dokuz Eylül Kolejli öğrenciler, sosyal kulüpler ve geliştirdikleri projelerle toplum hizmeti çalışmalarını yürütürler.


LÖSEV Farkındalık Haftası: ‘Lösemiye Karşı Tek Yürek, Yalnız Değilsiniz’ – İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Vakfı ile iş birliği

‘Kelebek Çocuklar Kermesi’ – Kelebek Çocuklar Derneği ile iş birliği

‘Ayaklar Üşümesin’ – Vasıf Çınar İlköğretim Okulu ile kardeş okul projesi

Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası - Lösev Vakfı ile iş birliği

‘Damlaya Damlaya Kütüphane Olur’ - Gaziemir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği

‘Çocuklar Üşümesin’ Kampanyası – Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ile iş birliği

 

DEK Ormanı

"Her Öğrenci Bir Fidan, Her Fidan Bir Orman"

Küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve çölleşme tehlikesi ile yüz yüze olduğumuz bugünlerde ekolojik denge, sağlıklı toprak ve permakültür projeleri ile çözümün bir parçası olmak adına Torbalı’da kurduğumuz ‘DEK Ormanı’mızı her öğrencimizle daha da büyütüyoruz.

 

Permakültür Kulübü

Ekoloji programı; ekoloji sınıfı, ‘DEK’ serası, hobi bahçeleri, zooloji bahçesi, kampüs içine yayılmış asırlık zeytin ağaçları ve alanında uzman öğretmenleri ile başarıyla yürütülür. Doğa ile iç içe eğitim anlayışı ile topraktan kopmayan, onunla var olan bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

 

Çevrenin Genç Sözcüleri

“Çevrenin Genç Sözcüleri” programı; gençlerin çevre sorunları üzerine görüş ve fikirlerini topluma aktarabilmeleri için makale, fotoğraf ya da video kaydı yoluyla çevre gazeteciliği yapmalarını hedefler. Program, hevesli gençlere seslerini duyurabilecekleri ve kendi perspektiflerini paylaşabilecekleri bir ortam sunar.


Eco-Schools

Eko-Okullar Programı anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı öğretim yöntemi sayesinde öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.


DEKFest

Baharın tadını öğrencilerimiz ve ebeveynleriyle eğlenceli etkinlikler, konserler ve yarışmalarla çıkardığımız DEKFest’i her yıl Nisan - Mayıs aylarında coşkuyla gerçekleştiriyoruz.

DEK’ten haber almak İstiyorum!Ticari Elektronik İleti İznini ve Aydınlatma Metnini okudum ve izin veriyorum.