Image

Dokuz Eylül Koleji özel anaokulu eğitim programı, eğitim kadromuz tarafından, ‘MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’ temel alınarak hazırlanır. Buna ek olarak dünyaca kabul görmüş ‘High Scope’, ‘Montessori’, ‘Reggio Emilia’, ‘GEMS’, ‘STEM+A’, ‘PYP’ gibi eğitim yaklaşımlarından da yararlanılarak oluşturulan dengeli ve özgün eğitim içerikleri uygulanır.Sınıf ortamının yanında açık hava derslikleri, zooloji ve ekoloji bahçeleri, ekoloji dersliği, spor parkurları ve kampüs bahçesi eğitim - öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü ve özel okul deneyiminin yaşandığı diğer alanlardır.


 

Ders tasarımları, öğrencilerimizin doğa ile iç içe olmaları, merak duygularının gelişmesi, deneyip keşfederek öğrenmeleri için en uygun öğrenme atmosferleri göz önüne alınarak geliştirilir. Öğrencilerimizin kendi öğrenme deneyimlerinin minik mimarları olabilmeleri için öğretmenlerimiz derslerde onlara rehberlik ederler.

 


Yaş özellikleri gereği çocukların farklı pek çok alanda uyaran almaları, kendi ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlar. Bu sebeple Dokuz Eylül Kolejinde sınıf öğretmenlerimizin hazırladığı ana dil, sanat, fen ve matematik etkinliklerinin yanı sıra İngilizce, ikinci yabancı dil, çocuklar için felsefe (P4C), görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, dans, çocuk yogası, drama, tasarım atölyesi, satranç, ekoloji, bilişim teknolojileri ve kodlama, lego ve robotik, yaratıcı düşünme ve okuma dersleri program dahilinde çeşitlendirilerek bağımsız ders veya kulüp aktivitesi olarak öğrencilerimize verilir.

 

Kendilerini ifade eden, özgüvenli, yaratıcı, 21. yüzyıla uygun yaşam becerileri edinmiş, sorgulayarak öğrenen, edineceği bilgiye keşif yoluyla ulaşan öğrencilerimiz anaokulundan eğitim ve öğretimin bir üst kademesi olan ilkokula hazırlanırlar.

DEK’ten haber almak İstiyorum!Ticari Elektronik İleti İznini ve Aydınlatma Metnini okudum ve izin veriyorum.