Image

   Eğitim programımız deneyimli ve tecrübeli kadromuz eşliğinde  21. yüzyıl bireyleri olan çocuklarımızın ihtiyaçları ve bütüncül olarak gelişim alanlarını desteklemek için “Oyun çocuğun işidir.” felsefesinden yola çıkar. İfade edici ve alıcı dil gelişimi, estetik değerleri fark ederek sanat çalışmaları, aktif düşünme ve sorgulamayı destekleyen fen ve matematik  çalışmaları, sınıf öğretmenlerimiz eşliğinde sürdürülür. Çocuğun duyularını ve bedenini aktif olarak harekete geçiren müzik, drama, jimnastik, tasarım atölyeleri bunun yanı sıra ön görü, pratik düşünme, karar mekanizmasını harekete geçiren satranç ,kodlama, lego robotik ve bilişim teknolojileri  dersleri disiplinler arası yaklaşımla harmanlanır ve uygulanır. 3-4 yaş çocuklarımıza İngilizce  dil çalışmalarıyla,5 yaş öğrencilerimize bilingual dil eğitimiyle , dünya insanı olma yolunda erken yaşta deneyimler sunulur.

 

Çocuğun dünyayı tanıma sürecinde doğa en büyük öğreticidir anlayışından yola çıkarak çocukların merak ve keşif duyguları harekete geçirilir bu süreç zooloji ve ekoloji    alanlarımızda farklı öğrenim ortamları tasarlanarak gözlemle – sorgula- uygula – değerlendir sürecinden geçer. Birey olma ve benlik duygularının doyurulması  sağlanırken grupla işbirliği, yardımlaşma ve paylaşma ortamında ekoloji dersleriyle doğa bilincinin geliştirilmesi hedeflenir.

 

    Öğrenim faaliyetleri eğitimin her aşamasında dünyaca kabul görmüş  eğitim yaklaşımlarını iç içe geçip harmanlanmış şekilde görmek mümkündür.

 

   Çocuklarımızın aktif olarak  kendini değiştiren, dönüştüren, sorgulayan ve araştıran öz güven ve öz disiplin duygusu gelişmiş, oto kontrol mekanizması oluşturarak sadece  bir üst  akademik basamağa, başarıya  değil  hayata hazırlanmaları ve kendini gerçekleştirme sürecinde aktif olan bireyler olmaları için temeller atılır ve sürdürülür.

DEK’ten haber almak İstiyorum!Ticari Elektronik İleti İznini ve Aydınlatma Metnini okudum ve izin veriyorum.