Image

Dokuz Eylül Kolejinde öğrencilerimiz, dünya vatandaşı olma yolunda hayatı farklı yönlerden tanımalarına aracılık edecek dersler alırlar. Bilgiyi arama, veriyi okuyabilme, öğrenmeyi öğrenme gibi nitelikleri kazanarak kendilerini gerçekleştirmeleri ve güncel dünyayı kavramaları hedeflenmektedir.

 

Ders içerikleri ‘High Scope’, ‘Montessori’, ‘Reggio Emilia’, ‘GEMS’, ‘STEM+A’, ‘PYP’ gibi eğitim yaklaşımlarından da yararlanılarak özgün bir biçimde oluşturulur.

 

Ölçme ve değerlendirme birimimizin disiplinlerarası iş birliği ile hazırladığı program, süreç, kazanım, test, değerlendirme ve deneme sınavlarını sırasıyla gerçekleştirir. Tatillerde de devam eden sınava hazırlık programları aracılığıyla öğrencilerimiz sosyal ve akademik alanda donanımlı, özgüvenli, disiplinli, sorumluluk sahibi, analitik düşünen, yaratıcı ve yapıcı bireyler olarak bir üst kademeye geçiş yaparlar.

DEK’ten haber almak İstiyorum!Ticari Elektronik İleti İznini ve Aydınlatma Metnini okudum ve izin veriyorum.