Image

Fen lisesinde sunduğumuz eğitimin temel prensipleri ”Fen bilimleri ve sayısal alanlarda yetenekli öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçları nasıl daha kapsamlı karşılanabilir?” sorusuna verdiğimiz cevaplarla belirlenmiştir.

Fen derslerinin laboratuvarlarda yapıldığı, uygulamalı, proje tabanlı, bireysel öğrenme stillerini dikkate alan bir eğitim anlayışı benimsemekteyiz.

Öğrencilerimizi birebir eğitimlerle de destekleyerek mantıksal, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini kullanabilen; bilimsel yöntemlerle veri toplayan, toplanan verileri analiz edebilen ve uygulamaya aktaran öğrenciler yetiştiriyoruz.

DEK’ten haber almak İstiyorum!Ticari Elektronik İleti İznini ve Aydınlatma Metnini okudum ve izin veriyorum.