Image

Dokuz Eylül Koleji ortaokulunda geleceğimizde söz sahibi olacak öğrencilerimizi; yeniliğe ve gelişime açık, çağımızın kültürü ve becerileri ile donatılmış, düşündüğünü tasarlayabilen, tasarladığını üreterek hayata katkıda bulunabilen, dünya dillerini konuşarak tüm kaynaklara ulaşabilen genç bireyler olarak yetiştiriyoruz.Ortaokul dönemi, derslerdeki akademik içerik ve düzeyin farklılaştığı, öğrencinin çok sayıda farklı ders çeşidiyle karşılaştığı bir süreçtir. Yapısı itibariyle merkezi sınav hazırlığını da kapsayan bu dönemde öğrenciler, yetişkin yaşamına adım atmak için gerekli olan bilgi, beceri ve tutumları da kazanarak sosyal, duygusal, psikolojik ve akademik donanımlarını geliştirirler.

 


Ortaokul çağındaki öğrencilerimizin İngilizce hakimiyetine büyük önem verilir. Ayrıca öğrencilerimiz ikinci bir yabancı dili de geliştirme imkânı bulurlar.

DEK’ten haber almak İstiyorum!Ticari Elektronik İleti İznini ve Aydınlatma Metnini okudum ve izin veriyorum.