Image

YKS'de başarı iyi bir hazırlık sürecinin yanı sıra sınavların teknik ve içerik olarak güçlü analizine, öğrenci ve velilerin düzenli aralıklarla bilgilendirilmesine bağlıdır. Bu doğrultuda okulumuzda öğrenci ve velilerimize hizmet veren bir "Üniversite Danışmanlık Birimi" oluşturulmuştur.

DEK Üniversite Danışmanlık Birimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ile iş birliği içerisinde öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun alan ve mesleğe yönlendirilmeleri amacıyla hizmet vermekte ve tüm lise öğrencilerimize bireysel danışmanlık sunmaktadır. Sınav içeriği ve taktikleri, puan analizleri, tercihler ve meslek seçimi konularında seminerler düzenlemekte; sınav başvurusu ve tercihlerin yapılma sürecinde de danışmanlık hizmeti vermektedir.

DEK’ten haber almak İstiyorum!Ticari Elektronik İleti İznini ve Aydınlatma Metnini okudum ve izin veriyorum.