Image

Dokuz Eylül Kolejinde İngilizce müfredat programımız “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı” (CEFR- Common European Framework of Reference for Languages) doğrultusunda hazırlanmıştır. Derslerimiz tema bazlı, disiplinlerarası iş birliği içinde ve ana dil öğrenme modeli baz alınarak planlanmaktadır.

Dokuz Eylül Koleji olarak hedefimiz farklı kültürleri tanıyan ve anlayabilen, hayata geniş bir perspektiften bakabilen bireyler yetiştirmektir. Derslerimizi öğrencilerin konuları içselleştirmesini amaçlayarak çeşitli oyunlar, aktiviteler, şarkılar, el işi çalışmaları, dramalar, ikili çalışmalar ve grup çalışmaları ile destekliyoruz. Hedef dilin sevdirilmesi ve günlük yaşamda kullandırılması için Türk ve yabancı öğretmenlerimiz “İletişimsel Dil Yaklaşımı”nı benimseyerek sınıf içinde ve dışında İngilizce konuşarak öğrencilere model olur, onları dil kullanımına teşvik ederler.

Müfredat programımız dört dil becerisini (konuşma, dinleme, okuma, yazma) içeren ünite bazında konularla planlanmıştır. Buna paralel olarak İngilizce sınavlarımız dört temel beceri esas alınarak sadece bilginin ölçülmesi değil, kavrama, kendini ifade edebilme, yorumlayabilme ve uygulama düzeyinde edindikleri davranışların da ölçülmesi göz önünde bulundurularak hazırlanır.

Öğrencilerimizin hedef dilde kendilerini toplum içinde rahat, akıcı ve etkili bir şekilde ifade etmelerini sağlamak için English Day, Public Speech, İngilizce Sunum, English Debate (İngilizce Münazara) ve English Drama gibi çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Bu etkinlikler sayesinde öğrencilerimize takım olmayı, özgüven ve sorumluluk duygusu kazandırmayı hedefliyoruz.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaştığı ve uluslararası ilişkilerin hızla arttığı günümüzde okulumuz, Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim uygulamasıyla dili etkin kullanabilen bireyler anaokulundan liseye kadar yetiştirilmektedir. Öğrencilerimizden beklentilerimiz, yıl boyunca çeşitli etkinliklerle sınıfta edindikleri dil becerilerini kullanmaları ve çeşitli proje ve sunumlarla bu becerileri sergilemeleridir. Ayrıca öğrencilerimizi dil hâkimiyetlerini güçlendirmek için JMUN, MUN, Dubbing Contest, Destination Imagination, Quiz Show, Spelling Bee ve WSC-World Scholar’s Cup gibi ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlamaktayız.

 

‘Yaşayarak Öğrenme’ felsefesi doğrultusunda okul içinde kurduğumuz Youth Club aracılığıyla da öğrencilerimize ‘Sunum Becerileri’ (Presentation Skills), ‘Eleştirel Düşünme’ (Critical Thinking), ‘Yaratıcı Düşünme Becerisi’ (Creativity), ‘İş birliği Becerisi’ (Collaboration) ve ‘Girişimcilik’ (entrepreneurship) gibi 21. yüzyıl becerileri kazandırarak, Avrupa ülkelerinin dahil olduğu uluslararası eTwinning ve Erasmus+ projelerinde yer almalarını sağlıyoruz.

Amacımız; İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Lüksemburg, Portekiz gibi ülkelerle yürüttüğümüz projelerimiz 'İklim Değişikliği’, ‘Dil Öğrenimi’ ve ‘Cinsiyet Eşitliği’ gibi küresel konular üzerine odaklanarak öğrencilerimize dili araç olarak kullanmayı sağlamanın yanı sıra onlara farklı bakış açıları da kazandırmaktır.

Öğrencilerimiz okulumuzda düzenlenen Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages) sınavlarına katılarak İngilizce yeterliliklerini uluslararası standartlarda ölçme ve değerlendirme şansını da elde ederler. Bu sınavlara hazırlık aşamasında hem dil becerilerini geliştirirler hem de dünyada kabul gören sertifikalara sahip olurlar.

Dokuz Eylül Kolejinde öğrencilerimizi, iletişim araçlarını doğru ve etkin kullanabilen, çevresindekilere fikir verebilen ve düşüncelerini hem ana dilinde hem de öğrendiği yabancı dilde rahatça ifade edebilen, eleştirel düşünmeye ve takım çalışmasına açık, sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca yabancı dil eğitimini zengin görsel ve işitsel araçlara sahip sınıflarda dijital destek programları ve deneyimli eğitim kadrosuyla gerçekleştiriyoruz.

Kolejimizde Fransızca ve Almanca ikinci yabancı dil seçeneği olarak sunulmakta; anaokulundan liseye kadar tüm öğrencilerimizin, birden fazla yabancı dil bilen bireyler olarak yaşamda yerlerini alabilmeleri için yaratıcı yöntemler, öğrenci merkezli ve yapılandırıcı eğitim yaklaşımları benimsenmektedir. Bu hedeflere ulaşmada öğretimde kurlar, akıllı sınıflar, yabancı dil drama atölyeleri, bilgisayar destekli eğitime uygun laboratuvarlar ve online eğitim platformları gibi çağdaş teknolojiye uygun eğitim ortamları kullanılmaktadır.

 

DEK’ten haber almak İstiyorum!Ticari Elektronik İleti İznini ve Aydınlatma Metnini okudum ve izin veriyorum.