360° Kampüs Deneyimi Turu

Sanal Başvuru Merkezi

DEK Deneyimi

DEK Tanıtım Broşürü

HAKKINDA

Dokuz Eylül Kolejinin temel prensibi genç bireylere çağın gelişmiş eğitim teknolojileriyle geleceğin gerektirdiği bilgi donanımı ve beceri setini kazandırmaktır.Başarı odaklı, öğrenme ve öğretmeye tutkulu öğretmen ve öğrenci topluluğuyla velileri eğitim sürecinin önemli bir parçası olarak gören bir kolej eğitimi anlayışına sahibiz.Bilimsellik ve araştırma ışığında, öğrencilerin merak ve keşif güdülerini güçlendiren, çift dilli eğitimle yüksek yabancı dil becerisi kazandıran, hayat başarısı için gereken donanımı sağlayan, öğrencinin ilgisine göre farklılaştırılmış eğitim yöntemleriyle öğrencilerini yarına hazırlayan bir özel okuluz.Yönetim Kurulu Başkanı'mız Erkan Özseçkin’in kurumsallaşarak gelişme vizyonu doğrultusunda, sürekli iyileştirme prensibiyle öğrenciyi merkezde tutan kurumsal stratejimizi hayata geçiren, alanında uzman, yetkin ve profesyonel bir kadroyla çalışıyoruz.

DEK’ten haber almak İstiyorum!Ticari Elektronik İleti İznini ve Aydınlatma Metnini okudum ve izin veriyorum.