• Anasayfa
  • -
  • BAŞVURU
  • -
  • Okul Ücreti Ve Burs Olanakları
Resim 6

Dokuz Eylül Koleji eğitimde fırsat eşitliğine inanır. Bu nedenle, ‘DEK’te eğitim almaya hak kazanan, ancak kısıtlı finansal olanaklara sahip öğrencilere mali yardım sağlanmaktadır. Kurumumuzda ihtiyaca yönelik bursların yanında, başarıya dayalı burs programı da bulunmaktadır.

Spor, sanat ve ulusal temsilde üstün yetenekleri bulunan öğrencilerimiz de farklı mali yardım sistemleriyle desteklenmektedir. Yapılan mali yardım başvuruları, kurum burs komisyonu tarafından, önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirilir.

Mali yardım bütçesi çerçevesinde belirli sayıda öğrenciye tam veya kısmi mali destek sağlanır.

• Öğrenim Bursu
• Yemek / Kantin Desteği
• Servis Ücreti Desteği

• Mali destek velinin finansal olarak sınırlı olanaklara sahip olması durumunda verilir. İhtiyaca yöneliktir ve belgelerle teyit edilir.

• Öğrencinin, akademik ve davranış olarak olumlu özelliklere sahip olması, okulun kural ve beklentilerini karşılaması beklenir.

• Mali yardım başvuruları yıllıktır. Başvurular her yıl yeniden yapılır ve değerlendirilir. Mali yardıma esas koşulların değişmesi halinde mali destek oranı da değişebilir.

2020 - 2021 akademik yılında mevcut öğrencilerimizin %30’u mali yardım programlarından yararlanmaktadır.

DEK’ten haber almak İstiyorum!Ticari Elektronik İleti İznini ve Aydınlatma Metnini okudum ve izin veriyorum.